Little Lambs School

torsdag 15 mars 2018

Rolf Jacobsson

Little Lambs School i Chennai, Indien, har 250 elever från förskolenivå till årskurs åtta. Flertalet elever kommer från socialt utsatta och fattiga förhållanden. Verksamheten startade 1999 i liten skala på initiativ av Maria Gislén, utflyttad från Sverige med sin familj. 2005 blev behovet av egna större lokaler trängande och i september 2006 stod en nybyggd skola färdig. Undervisningen bedrivs i klasser om högst 20 elever och stipendier erbjuds elever som fortsätter på gymnasie- och högskolenivå. Skolan driver också elevhem för hemlösa barn. Under större delen av denna resa har medlemmarna i Göteborg Vinga Rotaryklubb varit stolta sponsorer.
Klubbens kontakt med Maria Gislén etablerades 2001 genom vår medlem Hans-Eric Andersson, som var i Indien på affärsresa. Via sin kund, Kumundan Publication, träffade han familjen Gislén.

Det första projektet vi gjorde var att hjälpa Maria med ett bidrag till den nya skolan. Maria hade drivit skola för utsatta barn, som var s.k. Angloindians dvs. blandäktenskap. Lokalerna som hon då hyrde stängde myndigheterna. Maria köpte en bit mark och började att samla in pengar till skolan. Då vi i detta skede inte kunde söka från RF (gick inte att söka pengar till byggnad) gjorde vi en insamling i klubben.

När den nya skolan var färdig betalade vi skollunch till de mest utsatta barnen, detta har Klubben gjort årligen sedan 2006.

Vårt nästa framgångsrika projekt gällde läskunnighet och kläder. Detta gjorde vi tillsammans med Ambattur Rotary Club, Chennai. Där hade vi en fantastisk kvinna i klubben som partner, Sudha Umashankar. Vi sökte Matching Grant om totalt ca 18000 dollar. Detta var i hamn 2007.

I samband med att den nya skolan var färdig fick vi möjlighet att gratis komma över bänkar, tavlor och piano samt papper. Detta skeppades över till Indien i container. Vingaklubben betalade frakten. Lite Kuriosa; pianot som skänktes var svensktillverkat för tropiska förhållande! Detta används dagligen.

Efter ett besök av några av våra klubbmedlemmar i Chennai, fick vi reda på att Maria hade startat ett flickhem. Sedan dess skänker vi årligen pengar till flickhemmets drift genom att ett stort antal medlemmar i vår klubb månatligen skänker 150kr. Detta administreras genom Göteborg Vinga Rotaryklubb.Vårt senaste projekt var att söka distriktsbidrag för datorer. Skolan hade endast fyra fasta och tre bärbara datorer av gammalt utförande. De äldre barnen har datorkunskap på schemat. Här får LLS hjälp från universitet med utbildning tack vare att de nu har datorer som är uppdaterade. Totalt fick skolan i vårt senaste projekt  57000kr varav 27000 kom från vårt distrikt. Detta avslutades i december 2017.

Vår kontakt med LLS stärks för varje år. Maria kommer till vår klubb i maj/juni årligen och berättar om framstegen och skickar också ett julbrev klubben.

Little Lambs School är något som samtliga i klubben samlas kring och vi känner stolthet för våra insatser.