Bokcirkel i Hållbarhet

onsdag 22 februari 2023

Mona Ulvåknippa

Sedan i våras har vi i en studiecirkel fördjupat oss i Klimatboken, skapad av Greta Thunberg med hjälp ett hundratal forskare, vars forskning täcker det mesta inom "klimatforskningen". Studiecirkeln har nu kommit fram till det sista avsnittet i boken med titeln "Vad vi måste göra".

Vi som deltagit i cirkeln anser att varje svensk och i synnerhet de som planerar och fattar viktiga beslut i frågor som påverkar vår miljö nu och på lång sikt bör läsa boken. Boken har köpts in till vår Riksdag, men när vi ser de beslut som fattas tyder lite eller inget på att de läst boken.

Vi tycker det är högst rimligt att varje Rotarian läser boken och fler cirklar startas där innehållet diskuteras och kanske leder fram till någon enkel lokal insats i rätt riktning, men framför allt skapar medvetenhet om de stora utmaningar vi står inför, vilka dock är möjliga att hantera om vi sätter igång nu.

Vid den förestående Distriktskonferensen kommer vi aktivt verka för att fler Rotarianer skall engagera sig i vår tids viktigaste fråga "Klimatet", läsa boken och dra igång aktiviteter på temat i sin klubb under parollen "En stolt Rotarian bryr sig om miljön(ladda ner materialet genom att trycka på länken)

ANTONIO GUTERRES BREV TILL SITT BARNBARNSBARN som kom under våren 2023 berörde många av oss.

Mitt kära barnbarnsbarn

Jag önskar att jag kunde vara med dig när du öppnar detta brev år 2100. Mitt sinne översvämmas av nyfikenhet om ditt liv, dina förhoppningar och drömmar, och vilken typ av värld som finns utanför ditt fönster. Men jag måste erkänna att det är särskilt en fråga jag funderar över: Kommer du att öppna detta brev i en anda av lycka och tacksamhet – eller i besvikelse och ilska mot min generation?
 
När jag skriver till dig 2023 förlorar mänskligheten våra livs kamp: kampen mot klimatomvälvningar som hotar vår planet.
 
Om jag var med dig nu skulle du kanske fråga om vi såg katastrofen komma. Ja, det gjorde vi. Vi har förstört vår planet genom bottenlös girighet, blygsamma åtgärder och ett beroende av fossila bränslen som driver temperaturer till obeboeliga nya toppar runt om i världen varje år.

Forskare, civilsamhället, FN – och mest inspirerande av allt, unga människor – har tagit ledingen arbetet med klimatåtgärder men alltför många politiska ledare har misslyckats med att kliva fram.
 
Idag står vår värld vid ett vägskäl, med två vägar framför oss som kommer att ha en direkt inverkan på din framtid. Den första leder till en framtid med obeveklig temperaturökning, dödlig torka och hungersnöd, smältande glaciärer och stigande hav. Samhällen härjade och raderade av översvämningar och skogsbränder. Utrotning och förlust av biologisk mångfald i en episk skala. Kort sagt, en väg av förstörelse.
 
Den andra vägen leder till det arv du förtjänar: andningsbar luft, bättre hälsa, hållbara livsmedelssystem, rent vatten och robusta, cirkulära ekonomier. En framtid som drivs av förnybar energi och gröna jobb av hög kvalitet.
 
Jag är fast besluten att mänskligheten måste följa denna andra väg. Vi har den information vi behöver. Vi har verktygen och tekniken.  Vad vi behöver är den politiska viljan att skapa en fredspakt med naturen och förändra hur vi odlar mat, använder mark, bränsletransporter och kraftekonomier. Rika länder måste hjälpa mindre rika att minska koldioxidutsläppen och göra enorma investeringar i förnybar energi och skydd av utsatta samhällen.
 
Naturligtvis, även om vi vidtar alla dessa åtgärder, kommer vårt klimat fortfarande vara förändrat på ett dramatiskt sätt när du föds. Men vi kan begränsa skadorna och ge varje land och samhälle möjligheter att anpassa sig och bli mer motståndskraftiga. En framtid med endast endast 1,5 ° C av global uppvärmning kanske inte levererar oss till klimathimlen, men det kommer att rädda oss från klimathelvetet.
 
Så vilken väg tog min generation?
 
Mitt kära barnbarnsbarn, när du öppnar detta brev kommer du att ha ditt svar. Du kommer att veta om vi lyckades eller misslyckades i vår kamp för er framtid. 
 
Du är årtionden från födseln, men jag hör dig redan. Den centrala frågan från dig och hela mänskligheten både hemsöker och motiverar mig. "Vad gjorde du för att rädda vår planet och vår framtid när du hade chansen?" Jag kommer inte att ge efter när det gäller att se till att min generation svarar på den viktiga kallelsen. Jag kommer att stå för klimatåtgärder. Klimaträttvisa. Och den bättre, fredligare och mer hållbara värld du och alla generationer förtjänar."

Hälsningar Antonio - 20 april 2023  

Se Antonio Guterres tal här >>

BOKCIRKEL

Greta Thunbergs bok blir första boken i bokcirkeln, som vi kommer att starta. Bokcirkeln kommer att handla om hållbar utveckling som ett led i att Hållbarhetskommittén inom Rotary distrikt 2360 vill sprida information om just Hållbarhet.

Vi har som första bok valt Klimatboken av Greta Thunberg som hon har skrivit boken tillsammans med ca 80 forskare. Innehållsförteckning och tusentals referenser finns på theclimatebook.org

Vi kommer att läsa några stycken och vid Zoom möten diskutera innehållet. Inga tider är satta ännu, men Klimatboken går att beställaBokus eller Adlibris, för 229 kr.

Vill du vara med? Anmäl ditt intresse att delta till miljo2360@rotary.se

Det första mötet var den 24 april kl 19 via Zoom. Då diskuterade vi kapitel 1, sid 1-42.

Du kopplar upp dig på Zoom Mötesrum:
https://us02web.zoom.us/j/81817672465
Med lösenordet: 1905


Rotary har under många år ansett att miljö- och klimatfrågor är politiska frågor som man inte skall ägna sig åt. Men 2021 beslutade man sig för att lägga till ett sjunde fokusområde, "Protecting the environment" (skydda miljön) och därmed kan man säga att Rotary arbetar med alla de 17 Globala hållbarhetsmålen uppsatta av FN.Har det då någon betydelse att Rotary har ett fokusområde "Skydda miljön"?

Det är ju egentligen The Rotary Foundation (TRF) som är med att fatta beslut om Rotarys fokusområden. Dessa ligger sedan till grund för hur TRF prioriterar och finansierar olika projekt. Från 2021 finns det alltså möjlighet att söka District Grants och Global Grants inom området Skydda miljön.


Vill du vara med och arbeta inom Rotarys satsning att skydda miljön?

Du kan gå med i en av Rotary Action groups.
Environmental Sustainability Rotary Action Group (ESRAG) bildades för att stötta medlemmar i Rotary över hela världen att vidta åtgärder för att upprätthålla vår miljö, särskilt för att stabilisera vårt klimat.
ESRAG deltar också i Conference of the Parties (COP), som är ett årligt klimatmöte som arrangeras av FN. Vid senaste mötet COP 27, i Egypten, november 2022 deltog även Presidenten för Rotary International, Jennifer Jones.
ESRAG har många medlemmar i Sverige och också en svensk Facebook sida, ESRAG Sweden, där man kan hitta även lokala projekt.

Bokcirkeln