Projekt Kyengera

lördag 28 november 2015

Joakim Nilsson

Rotaryåret 2011-2012 genomförde Göteborg-Vinga Rotaryklubb tillsammans med Kyengera Rotaryklubb i Uganda ett projekt med District Grant.

Projektet gick ut på att hjälpa St.Lawrence Community School i Kyengera, Uganda inom tre områden; vatteninsamling, bättre toaletter samt belysning.
Projektförutsättningar: skolan har ca 350 elever som är i stort behov av vatten, toaletter och belysning. Skolan är belägen ca 20 km utanför Ugandas huvudstad, Kampala. Vår samarbetsklubb i Uganda, RC Kyengera ansvarar för genomförande och uppföljning. Skolan, som tar ut terminsavgifter av sina elever, skall som motprestation utfärda stipendier i Rotarys namn.

 

VATTEN
Tillgången till färskvatten skapas genom s.k. rain harvesting, dvs. insamling av regnvatten som lagras i stora tankar. Denna typ av färskvattenhållning har genomförts på andra ställen i Uganda och är en väl fungerande metod till den ständiga bristen på färskvatten.

 

TOALETTER
Innan projektet hade de ca 350 eleverna bara tillgång till endast en toalett, som bestod av ett ”hål i golvet” i kombination med en kissränna. Flickor hade över huvud taget inte tillgång till normal toalett. Inom projektet har nu 5 st. vattentoaletter uppförts.

 

BELYSNING
I avsaknad av elektriskt ljus satt eleverna i kvällsskymningen och försökte så gott det gick att läsa sina läxor. Tillgång till belysning är helt omvälvande för eleverna. Nu är LED-belysning i kombination med solpaneler och batterier installerade, vilket lett till avsevärt förbättrad undervisning och inlärning.

 

STIPENDIER
Vid uppföljning 2015 hade 10 barn erhållit stipendier i Rotarys namn och kunnat gå i skolan utan avgift.

 

Foto: Vår tidigare klubbmedlem Bo Westling tillsammans med lärare och elever vid St.Lawrence Community School i samband med invigningen. Tyvärr har vårt distrikt fått fel nummer på minnesplaketten, skall vara 2360 inte 2390.